top of page

Organic Business Leadership Course

In het voorjaar van 2024 gaat een vernieuwd programma van de Organic Business Leadership Academy (OBLA) van start. Naast het faciliteren van Basic en Advanced Leadership Courses, biedt de OBLA een kennisplatform en een netwerkomgeving voor iedereen met passie voor en interesse in de biologische beweging, biologisch ondernemen, samenwerken en duurzaamheid.

 

De OBLA wordt georganiseerd door internationale trainers, experts in en gastdocenten uit de biologische sector en daarbuiten. Sinds 2019 hebben Starfish Organic en Timeli verschillende biologische leiderschapscursussen gefaciliteerd voor mensen en bedrijven die in de biologische (internationale) markt werken en hun kennis over biologisch willen verrijken.

In 2013 heeft Ronald van Marlen (Timeli) zelf deelgenomen aan de internationale Organic World Leadership Academy van IFOAM, onder begeleiding van IFOAM trainer Konrad Hauptfleisch. Een specifiek leiderschapsprogramma voor de Nederlandse biologische sector was er toen nog niet. Ronald en Konrad hebben daarom de handen ineengeslagen om de OBLA op te richten, specifiek voor de Nederlandse biologische sector.
 

OBLC binnen.jpg

Waarom bieden wij deze cursus aan?

De afgelopen maanden zien we de 'b' van beweging weer terugkomen in de biologische sector. Dat is goed, want er is meer dan genoeg reden toe! Waarom? Hieronder de 5 belangrijkste redenen van de afgelopen tijd:
1.    De GMO-lobby
De biologische sector wordt uitgedaagd en zelfs bedreigd in ons bestaansrecht. We moeten ons wapenen tegen een ongeëvenaarde GMO-lobby, wat een existentiële bedreiging voor ons als biologische sector kan gaan betekenen.
2.    De glyfosaat-verlenging
Ondanks de zorgen over risico’s voor de natuur en de gezondheid van mens en dier, is de vergunning voor het gebruik van landbouwgif glyfosaat met 10 jaar verlengd. Tegelijkertijd wordt de biologische sector geconfronteerd met aangescherpte regels en controles.
3.    Corporate Greenwashing
We zien ondertussen dat corporate greenwashing voet tussen de (politieke) deur heeft gekregen door regeneratieve landbouw als nieuw sprookje te introduceren.
4.    Groei in bio blijft veelbelovend, maar komt nog niet van de grond
We zien nog te weinig terug van de EU en Nederlandse ambities om de biologische landbouw tegen 2030 substantieel te vergroten. Wel ervaren veel bedrijven onzekerheid over korte termijn biologische marktwinsten. 
5.    De klimaatcrisis
Vorig jaar was voor Nederland zowel het heetste als het natste jaar ooit. Ofwel, de klimaatcrisis raast door, met alle gevolgen van dien. Ondanks dat de biologische landbouw een weerbaar model heeft wat als voorbeeld dient voor noodzakelijke verduurzaming van de landbouw, worden EU en Nederlandse ambities om de biologische landbouw te vergroten vooralsnog niet waargemaakt.

Ofwel, de biologische sector staat voor een uitdagende tijd. In het proces van reflectie op deze vragen en dilemma's vinden wij dat de biologische sector een sterkere leidende rol moet spelen.
 

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die overtuigd zijn van een verbonden en sterke beweging. Voor diegenen die een leidende rol in de biologische beweging willen spelen, nu en in de toekomst. Maar ook voor diegenen die al actief zijn in biologische teelt en/of handel en hun kennis, expertise en netwerk in biologisch willen uitbreiden.

Wat willen we bereiken?

Het doel van de cursus is om te reflecteren op en leiderschap te ontwikkelen in de biologische beweging. De biologische sector heeft mensen nodig die de biologische waarden en principes kunnen vertegenwoordigen en uitdragen. Mensen die de hardnekkige mythen die over biologisch worden verspreid, kunnen uitdagen en dit doen met leiderschap en autoriteit.

Why
Aim
Content

Wat ga je leren?

In 5 middagen worden OBLA-deelnemers begeleid in het verdiepen van kennis over de geschiedenis van de biologische landbouw naar reflectie op de toekomst van biologisch. Elke cursus biedt 50% kennisoverdracht en 50% interactief groepswerk in kleinere groepen.

Studiemateriaal en certificaat

Voor sommige sessies wordt van de deelnemers verwacht dat ze korte opdrachten voorbereiden. Een selectie van aanvullende literatuur die in de verschillende sessies wordt gebruikt, zoals onderzoeken, essays, wetenschappelijke artikelen en rapporten, wordt na elke bijeenkomst verspreid via WeTransfer. Aan het einde van deze cursus ontvangen deelnemers een officieel Certificaat, ondertekend door de trainers van de Organic Business Leadership Academy.

Materials

Na deze leiderschapscursus kun je

Learnings
 • De biologische beweging vertegenwoordigen en uitdragen;

 • Je rol pakken als onderdeel van een leiderschapscollectief binnen de biologische sector, waarbij je collega’s weet mee te nemen en te inspireren;

 • De meest voorkomende en hardnekkige mythen over biologisch uitdagen;

 • Kritisch reflecteren op de biologische beweging, de handel en de rol van de markt;

 • Bijdragen en ondersteuning bieden bij de verdere ontwikkeling van leiderschap van en binnen de biologische beweging.

Waar en wanneer?

Where & when

De voorjaarscursus wordt gehouden op Kraaybeekerhof in Driebergen.

Het programma voor de (ver)nieuw(de) OBLA 2024, voorjaarseditie ziet er als volgt uit:

 

Let op: Elke dag, behalve de laatste sessie op 15 mei, hebben we inloop om 11.30 uur, we beginnen onze werkzaamheden om 12.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Op 15 mei starten we vroeg met inloop om 10.00 uur.

 

1.   10 april 2024 - Introductie van het waarom, hoe en wat van biologisch:

 • We reflecteren op onze geschiedenis, onze inspirerende pioniers, de principes en praktijken van biologische landbouw.

 • We introduceren het kader voor de komende weken: biologische landbouw in het kader van daadwerkelijke duurzaamheid in voedsel- en landbouwsystemen.

 

2.   17 april 2024 - Biologische en de economische dimensie:

 • We analyseren de biologische markt, bespreken recente trends in zowel de EU als de wereldwijde biologische markten.

 • We bekijken de diversiteit van biologische landbouwsystemen in de context van wereldhandel, gelijkwaardigheid en processen van marktconsolidatie.

 • We bespreken het biologische principe van ‘fairness’ in relatie tot het economische systeem en denken na over hoe biologisch voorop kan lopen in het ontwikkelen van wereldwijd eerlijke handelsrelaties.

 

3.   24 april 2024 - Biologisch en de sociale dimensie:

 • We reflecteren in gezamenlijkheid op de twee biologische principes van ‘fairness’ en ‘care’.

 • We analyseren sociaal-culturele diversiteit en machtsverhoudingen in zowel de Nederlandse als de mondiale biologische sector.

 • We kijken naar de impact van sociale duurzaamheid in de waardenketens als onderdeel van biologisch beleid.

 

4.   8 mei 2024 - Biologisch en de ecologische dimensie:

 • We leren over biologisch en de klimaatcrisis: waar staat de biologische sector?

 • We zullen voortbouwen op het smeden van allianties en het (her)opbouwen van een biologische beweging.

 • We staan stil bij echte drieledige duurzaamheid: Planet, People, Profit: checks and balances.

 

5.  15 mei 2024 - Biologisch (en) leiderschap

 

Let op: We hebben een vroege start - 10.00 uur inloop, we werken van 10:30 tot 17:00 uur. Deze sessie is inclusief een vanuit de OBLA verzorgde lunchpauze om 13.00 uur.

 • Deelnemers gaan aan de slag met het ontwikkelen van actieplannen om biologisch leiderschap te versterken. Hierin staat leiderschapsbetrokkenheid centraal.

 • OBLA-alumni uit voorgaande jaren sluiten aan om te begeleiden en reflecteren op biologisch leiderschap.

Wat zijn de kosten?

Costs

Vorige jaren bedroegen de kosten € 1.250,- exclusief BTW per deelnemer. Dit jaar wordt deze cursus voor het eerst aangeboden vanuit het principe: je draagt bij wat je kan missen voorafgaand aan de Academy. Voor studenten is de OBLA gratis. We willen niet dat de kosten voor deze cursus een belemmering zijn om deel te nemen.

Wat krijg je ervoor terug?

De OBLA omvat 5 dagen workshops, alle presentaties in pdf, artikelen en studiemateriaal voorafgaand aan de cursus, verdiepende artikelen en papers na elke cursus, en een officieel certificaat van voltooiing na een succesvolle afronding van de cursus en het cursuswerk. Tijdens de vijf sessies zijn koffie, thee, water en snacks ook inbegrepen, maar er wordt geen volledige lunch verzorgd. Vergeet dat niet zelf te regelen voor of tijdens de pauzes. Omdat de laatste sessie een langer programma heeft, wordt tijdens deze middag een lunch aangeboden aan alle deelnemers van de OBLA.

Vragen? Mail ons: OBLA@timeli.nl.  

Hoe schrijf je je in?

Application

Interesse om mee te doen? Je kunt je hier direct inschrijven.

2022 Groepsfoto.jpg

Groep 2022

bottom of page