top of page

Organic Business Leadership Course

In 2024 gaat een nieuw programma van de Organic Business Leadership Academy (OBLA) van start. Naast het faciliteren van Basic en Advanced Leadership Courses, biedt de OBLA een kennisplatform en een netwerkomgeving voor iedereen met passie voor en interesse in de biologische beweging, biologisch ondernemen, samenwerken en duurzaamheid.

 

De OBLA wordt georganiseerd door internationale trainers, experts in en gastdocenten uit de biologische sector. Sinds 2019 hebben Starfish Organic en Timeli verschillende biologische leiderschapscursussen gefaciliteerd voor mensen en bedrijven die in de biologische (internationale) markt werken en hun kennis over biologisch willen verrijken.

OBLC binnen.jpg

Waarom bieden wij deze cursus aan?

De biologische sector staat voor een uitdagende tijd:

Veelbelovende marktgroei voor de toekomst, maar ook prijsvolatiliteit als gevolg van uitdagende geopolitieke ontwikkelingen. Aanscherping van regelgeving en controle, in combinatie met groeiende belangen van multinationals en corporaties. Maar ook plannen in de EU om de biologische landbouwgronden tegen 2030 substantieel te vergroten, terwijl er onzekerheid heerst over de korte termijn groei van biologische marktwinsten. En tot slot, zorgen de aanhoudende effecten van de klimaatcrisis voor uitdagingen maar ook kansen voor de biologische sector. In het proces van reflectie op deze vragen en dilemma's vinden wij dat de biologische sector een sterkere leidende rol moet spelen.

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die de ambitie hebben om een leidende rol te spelen in de biologische beweging. Maar ook voor diegenen die al actief zijn in biologische teelt en/of handel en hun kennis, expertise en netwerk in biologisch willen uitbreiden.

Wat willen we bereiken?

Het doel van de cursus is om te reflecteren op en leiderschap te ontwikkelen in de biologische beweging. De biologische sector heeft mensen nodig die de biologische waarden en principes kunnen vertegenwoordigen en uitdragen. Mensen die de hardnekkige mythen die over biologisch worden verspreid, kunnen uitdagen en dit doen met leiderschap en autoriteit.

Why
Aim
Content

Wat ga je leren?

In 5 middagen worden OBLA-deelnemers begeleid in het verdiepen van kennis over de geschiedenis van de biologische landbouw naar reflectie op de toekomst van biologisch. Elke cursus biedt 50% kennisoverdracht en 50% interactief groepswerk in kleinere groepen.

Studiemateriaal en certificaat

Voor sommige sessies wordt van de deelnemers verwacht dat ze korte opdrachten voorbereiden. Een selectie van aanvullende literatuur die in de verschillende sessies wordt gebruikt, zoals onderzoeken, essays, wetenschappelijke artikelen en rapporten, wordt na elke bijeenkomst verspreid via WeTransfer. Aan het einde van deze cursus ontvangen deelnemers een officieel Certificaat, ondertekend door de trainers van de Organic Business Leadership Academy.

Materials

Na deze leiderschapscursus kun je

Learnings
 • De biologische beweging vertegenwoordigen en uitdragen;

 • Je rol pakken als leider binnen je eigen organisatie in de biologische sector, waarbij je collega’s weet mee te nemen en te inspireren;

 • De meest voorkomende en hardnekkige mythen over biologisch uitdagen;

 • Kritisch reflecteren op de biologische beweging, de handel en de rol van de markt;

 • Bijdragen en ondersteuning bieden bij de verdere ontwikkeling van leiderschap van en binnen de biologische beweging.

Waar en wanneer?

Where & when

De voorjaarscursus wordt gehouden op Kraaybeekerhof in Driebergen. Data binnenkort bekend.

Het programma voor de (ver)nieuw(de) OBLA 2024 ziet er als volgt uit:

 

Let op: Elke dag hebben we inloop om 11.30 uur, we beginnen onze werkzaamheden om 12.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

 

Dag 1 - Introductie van het waarom, hoe en wat van biologisch:

 • We reflecteren op onze geschiedenis, onze inspirerende pioniers, de principes en praktijken van biologische landbouw.

 • We introduceren het kader voor de komende weken: biologische landbouw in het kader van daadwerkelijke duurzaamheid in voedsel- en landbouwsystemen.

 

Dag 2 - Biologische en de economische dimensie:

 • We analyseren de biologische markt, bespreken recente trends in zowel de EU als de wereldwijde biologische markten.

 • We bekijken de diversiteit van biologische landbouwsystemen in de context van wereldhandel, gelijkwaardigheid en processen van marktconsolidatie.

 • We bespreken het biologische principe van ‘fairness’ in relatie het economische systeem en denken na over hoe biologisch voorop kan lopen in het ontwikkelen van wereldwijd eerlijke handelsrelaties.

 

Dag 3 - Biologisch en de sociale dimensie:

 • We reflecteren in gezamenlijkheid op de twee biologische principes van ‘fairness’ en ‘care’.

 • We analyseren sociaal-culturele diversiteit en machtsverhoudingen in zowel de Nederlandse als de mondiale biologische sector.

 • We kijken naar de impact van sociale duurzaamheid in de waardenketens als onderdeel van biologisch beleid.

 

Dag 4 - Biologisch en de ecologische dimensie:

 • We leren over biologisch en de klimaatcrisis: waar staat de biologische sector?

 • We zullen voortbouwen op het smeden van allianties en het (her)opbouwen van een organische beweging.

 • We staan stil bij echte drieledige duurzaamheid: Planet, People, Profit: checks and balances.

 

Dag 5 - Biologisch (en) leiderschap

 • Deelnemers presenteren hun individuele opdrachten die onderdeel uitmaken van de cursus. Hierin staat leiderschapsbetrokkenheid centraal.

 • OBLA-alumni uit voorgaande jaren sluiten aan om te begeleiden en reflecteren op biologisch leiderschap.

Wat zijn de kosten?

Costs

De kosten voor 5 middagen bedragen € 1.250,- per deelnemer. Dit omvat 5 dagen workshops, alle presentaties in pdf, artikelen en studiemateriaal voorafgaand aan de cursus, verdiepende artikelen en papers na elke cursus, en een officieel certificaat van voltooiing na een succesvolle afronding van de cursus en het cursuswerk. Tijdens de vijf sessies zijn drankjes en snacks ook inbegrepen, maar er wordt geen volledige lunch verzorgd dus vergeet dat niet zelf te regelen voor of tijdens de pauzes. Omdat de laatste sessie een langer programma heeft, wordt tijdens deze middag een lunch aangeboden aan alle deelnemers van de OBLA.

 

Voor bedrijven is bovenstaande prijs exclusief 21% BTW. Voor particulieren die de BTW niet kunnen terugvragen is bovenstaande prijs inclusief BTW.

 

Opmerking voor studenten: bij elke cursus bieden we beurzen aan 4 studenten om de cursus gratis bij te kunnen wonen.

 

Vragen? Mail ons: OBLA@timeli.nl.

Hoe schrijf je je in?

Application

Interesse om mee te doen? Je kunt je hier direct inschrijven.

2022 Groepsfoto.jpg

Groep 2022

bottom of page